Kích thước mỗi chữ L: 60x20x15cm
Giá sản phầm 350k/ 1 bộ đôi chữ L